Svenska varumärket Comfydence lanserades nyligen med visionen att varje kvinna ska kunna känna sig bekväm och självsäker i sin egen kropp varje dag. Företaget har lanserat en helt ny typ av underkläder med inbyggda skydd som ersätter eller kompletterar bindor, trosskydd och tamponger. Nu ingår de ett partnerskap med WaterAid Sverige som innebär att Comfydence bidrar med 2,5% av all sin löpande försäljning. För att göra det mer konkret än själva procentsatsen, så bidrar varje par trosa som säljs med 10 kr till WaterAids viktiga arbete för sanitet och mot mensfattigdom.

”Vi må tycka att mens är tabubelagt i Sverige- men i andra delar av världen betyder faktiskt mensen att miljoner flickor tvingas lämna sin skolgång. När vi funderade hur vi bäst kunde göra skillnad för fler, så gjorde vi bedömningen att vi behövde en partner med rätt kompetens och struktur för att verkligen nå resultat. WaterAids arbete som också tar utgångspunkt i jämlikhet, lika rättigheter, miljöfrågor och rent vatten för alla gjorde att valet föll på dem. Vi är mycket stolta att som helt nytt företag lyckats bli partner till WaterAid” säger Anna Hellström, en av grundarna till Comfydence.

"Samarbetet motiverar oss också att verkligen sätta höga mål både inom försäljning och hållbarhet. På ett sätt är det svårt att sätta mål som helt nystartad, men vi är helt besjälade av tanken på den frihet som våra produkter kan innebära för många kvinnor" säger Linda Stoltzhammar. På tre års sikt är ambitionen att ha bidragit med minst 1,5 miljoner SEK till WaterAid, samt att ha ersatt miljontals engångsskydd.

Comfydence uppmanar även sina kunder att bidra direkt till WaterAid och planerar för fler gemensamma aktiviteter. Vi kommer dela material och arbeta nära WaterAid för att skapa medvetenhet och engagemang kring mensfattigdomen och effekterna av stigmatisering.

Thomas Rebermark från WaterAid kommenterar samarbetet med Comfydence.

-”Flickors och kvinnors möjlighet till menstruell hälsa är helt avgörande för jämställda samhällen och global utveckling. När flickor och kvinnor inte har möjlighet att hantera sin mens på ett säkert och hygieniskt sätt får det fruktansvärda konsekvenser för deras hälsa och möjligheter i livet. Att arbeta med mensfrågan väcker ofta stort motstånd, vilket bara visar hur tabubelagt mens fortfarande är. Vi är därför väldigt glada över att Comfydence har valt att samarbeta med WaterAid. Tillsammans ser vi till att uppmärksamma mensfrågan och bidrar till att flickor och kvinnor världen över får chansen till ett bättre liv.

Läs mer om WaterAid Sverige här

Comfydence vision är att kvinnor ska kunna känna sig helt bekväma och självsäkra i sina kroppar, varje dag. Vi vill minska stigmat kring mens, svett och inkontinens - som är en helt naturlig del av kvinnors liv. Comfydence utvecklar, marknadsför och säljer smarta, hållbara och innovativa produkter inom intimhygien.

Skriv en kommentar